สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
http://กศน.ศรีสะเกษ.เรียนรู้.com หรือ
http://srisaket.nfelms.com

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (NFE-LMS)

เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สามารถเรียนผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในที่พักของตนเอง รวมถึง นักศึกษาสามารถเรียนจากในที่พักของตนเอง ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าระบบ สำหรับ สถานศึกษา และครูผู้สอน


เข้าใช้งานระบบ

ครูและนักศึกษา สามารถทำการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน เรียนแบบ Interactive , Video Streamming , การสอบสดด้วย Classroom Live Video เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายงานและติดตามผล

ประมวลผลการเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมรวมข้อมูล เป็นภาพรวม ระดับห้อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมทั้งประเทศ

รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา (ม.ปลาย)

(145)
รายละเอียด

รหัส : พค21001
คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค22016
การเงินเพื่อชีวิต 2

(145)
รายละเอียด

รหัส : ทช21002
สุขศึกษา พลศึกษา(ม.ต้น)

(145)
รายละเอียด

รหัส : ทช31002
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ม.ปลาย)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31002
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง (ม.ปลาย)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : ทช21002
สุขศึกษา พลศึกษา(ม.ต้น)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค21001
สังคมศึกษา (ม.ต้น)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค22016
การเงินเพื่อชีวิต 2โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : พค21001
คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา (ม.ปลาย)โพนเขวา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค32029
การเงินเพื่อชีวิต3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค12021
การเงินเพื่อชีวิต 1 ระดับประถมศึกษา

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา (ม.ปลาย)

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา (ม.ปลาย) ครูจำนงค์ ศรีมาศ

(145)