สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
http://กศน.ศรีสะเกษ.เรียนรู้.com หรือ
http://srisaket.nfelms.com

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (NFE-LMS)

เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สามารถเรียนผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในที่พักของตนเอง รวมถึง นักเรียนสามารถเรียนจากในที่พักของตนเอง ได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าระบบ สำหรับ สถานศึกษา และครูผู้สอน


เข้าใช้งานระบบ

ครูและนักเรียน สามารถทำการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน เรียนแบบ Interactive , Video Streamming , การสอบสดด้วย Classroom Live Video เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายงานและติดตามผล

ประมวลผลการเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมรวมข้อมูล เป็นภาพรวม ระดับห้อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมทั้งประเทศ

รายละเอียด

รหัส : ทช11002
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา

(145)
รายละเอียด

รหัส : อช21002
ทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(145)
รายละเอียด

รหัส : อช31002
ทักษะการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31002
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(145)
รายละเอียด

รหัส : 001
วิทยาศาสตร์น่ารู้

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค22022
การป้องกันการทุจริต

(145)
รายละเอียด

รหัส : อช 22007
อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจําวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(145)
รายละเอียด

รหัส : สค31001
สังคมศึกษา

(145)